Hypotéky

Hypotéka je jedním z nejstarších finančních nástrojů, kterým lidé řeší problémy s bydlením. Jedná se o střednědobý až dlouhodobý úvěr sloužící k investici do nemovitosti.
Mezi jednoznačné výhody hypotečního úvěru patří jednoduché a rychlé získání potřebné částky, možnost nemovitost zatíženou hypotékou kdykoliv prodat a poplatek za zpracování hypotéky platíte pouze v případě, že vaše žádost byla kladně vyřízena. Navíc lze odečíst od základu daně zaplacené úroky až do výše 300 tisíc korun ročně.

Kdo může žádat o úvěr?
O hypoteční úvěr může žádat osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky nebo držitel průkazu o povolení pobytu některého z členů EU. Žádost můžete podávat společně s dalšími třemi osobami, ale musíte žít maximálně ve dvou domácnostech. Stejně tak můžou o hypoteční úvěr žádat společně manželé.

Na co lze úvěr použít?
Vzhledem k tomu, že hypotéka je tzv. účelový úvěr, lze jí použít pouze na několik věcí. V první řadě je to koupě nemovitosti nebo spoluvlastnického podílu. Další cíle úvěru jsou například převod členských práv a povinností či splacení členského podílu, výstavbu nemovitosti, rekonstrukce a opravy nemovitosti, vyplacení podílu, konsolidace již poskytnutých půjček na bydlení nebo zpětné proplacení vašich nákladů až do 100% částky.

Jaké objekty je možné financovat?
Objekty, na které lze hypotéku použít, jsou například stavební pozemek určený ke stavbě domu včetně příslušenství, samozřejmě byt nebo dům, chalupy a chaty, ale i nebytové jednotky, administrativní budovy nebo objekty typu garáž a sauna. Pomocí hypotečního úvěru můžete rovněž financovat výstavbu inženýrských sítí.

Jaká je možná výše úvěru?
Většina bankovních ústavů stanovuje minimální výšku hypotečního úvěru na 300 tisíc korun, její horní hranice pak často není stanovena. Výše poskytnutého úvěru je závislá na vašem příjmu a tím schopnosti splácet. Roli ale taktéž hrají faktory jako například hodnota nemovitosti nebo délka splácení.

Jak úvěr čerpat?
Hypoteční úvěr lze čerpat buď jednorázově nebo postupně. Jednorázové čerpání je podmíněno například koupí nemovitosti nebo refinancování úvěru dobou 6 měsíců od data schválení úvěru. Při výstavbě domu nebo rekonstrukce bytu je pro vás vhodnější postupné čerpání, kdy je platba rozložena do více splátek. Postupné vyplácení je potřeba ukončit do 24 měsíců od data schválení úvěru. Převody jsou bezhotovostní, peníze jdou rovnou na účet žadatele.

Jak úvěr splácet?
Doba splatnosti hypotečního úvěru se pohybuje v rozmezí 5 – 30 let. Některé hypoteční ústavy nabízejí možnost splácet i 40 let, ale jenom v případě, že úvěr odpovídá 70% hodnoty nemovitosti. Hypotéku je potřeba splatit do 70 let věku žadatele. Po dobu čerpání hypotéky se hradí pouze úroky. Po jejím vyčerpání se splácí buď formou měsíčních splátek, tzv. anuit, nebo prostřednictvím progresivních nebo degresivních splátek.

Čím za úvěr ručit?
Za hypoteční úvěr se vždy ručí nemovitostí, která leží na území České republiky. Další možnost jak ručit představuje zástavní právo ke kupované nemovitosti. Platí ale, že daná nemovitost nesmí být zatížena jiným zástavním právem třetí osoby. A nakonec je nutné mít sjednané pojištění, které je součástí hypoteční smlouvy.

Chcete bydlení a máte dostatečný příjem ? Hypotéka je řešení pro vás.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *