Americké hypotéky

Na český finanční trh dorazila tzv. americká hypotéka, jejíž klady a zápory vám popíšeme v tomto článku. Hypotéka je již několik století standardním finančním nástrojem, který umožňuje realizovat projekty náročné na peněžní prostředky. Klasická hypotéka je zpravidla striktně účelová, což znamená, že její využití je limitováno. Její zástavou se stává nemovitost, již klient vlastní, a je spojována především s bydlením. Oproti tomu americká hypotéka se někdy nazývá bezúčelovou, neboť peníze z úvěru lze využít na cokoliv. To je hlavní rozdíl mezi nimi.

Výhody hypoték oproti jiným formám úvěrů a půjček spočívají především v tom, že umožňují čerpat vyšší částky, doba splatnosti je delší a mají nižší úrok. Tím se peníze zlevňují, neboť spotřebitelský úvěr je prostě dražší. Nevýhodou je potom potřeba něčím ručit a její omezené použití. Při zachování jejích kladů se americká hypotéka od běžné hypotéky liší zejména tím, že banka nijak nekontroluje, na co peníze použijete. Jinak ostatní okolnosti zůstávájí stejné – výše úvěru se zpravidla pohybuje do 70% ceny zastavené nemovitosti, doba splatnosti je až 20 let, oproti 6 letům běžného úvěru, a lze si půjčit řádově miliony, zatímco spořebitelské úvěry jsou většinou limitovány půl milionem korun.

Dalšími přednostmi americké hypotéky je možnost splatit úvěr kdykoliv, aniž by došlo k jekémukoliv finančními postihu. Nemovitost, kterou zatížíte tímto druhem hypotéky, pak můžete kdykoliv prodat. Navíc poplatek za zpracování úvěru je účtován pouze při jeho kladném vyřízení.
Výhody americké hypotéky jsou vyváženy potřebou ručit nějakou nemovitostí. V případě, že nejste schopni dodržovat splátkový kalendář, banka vám nemovitost zabaví. Na vaši nemovitost nesmí mít zástavní právo již někdo další, nebo na ni nesmí být uvaleno věcné břemeno. Jedinou výjimkou je pouze případ, kdy zástavní právo vlastní stavební spořitelna, která s hypotékou souhlasí. Dále platí, že ručit musíte celou nemovitostí. Není tedy možné zastavit jenom polovinu domu, kterou například vlastní jeden ze sourozenců. Ručit však můžete rozestavěnou nemovistí, když má alespoň jedno nadzemní podlaží.

Dalšími podmínkami potřebnými ke schválení hypotéky, které se ale v nabídce jednotlivých bank liší, může být potřeba obstarat si ručitele. Ten převezme váš závazek v případě, že nebudete schopni svoji hypotéku splácet. Některé banky rovněž vyžadují, abyste si u nich uzavřeli životní pojištění. Poměrně běžný je potom požadavek, že v případě poškození nemovistosti je náhrada škody vyplácena přímo bance.

Obecně lze konstatovat, že administrace hypoték je v porovnání s běžnými úvěry náročnější. U americké hypotéky tomu není jinak. Vedle dokladů totožnosti a doložení výše příjmů bude banka požadovat tzv. nabývací titul nemovitosti, který slouží k tomu, aby mohl katastrální úřad dokladovat, že vlastník je skutečně oprávněn s nemovitostí nakládat. Dále si připravte výpis z katastru nemovistostí a úřední odhad její ceny. Banku bude také samozřejmě zajímat, zda máte nějaké jiné závazky u jiných finančních institucí.

Myslíte si, že americká hypotéka je pro vás to pravé?

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *